Otvaranje izložbe ,,DODIR SVILE”

U ponedeljak 8. marta 2021. godine u 12 sati otvaramo izložbu DODIR SVILE, autorke Marije Jonović. Izložbu čine ručno oslikane unikatne marame i ikone na prirodnoj svili. Izložene marame, plene skladnim koloritom, bogatstvom šara i ornamenata,ostavljaju utisak elegancije, lepote i naglašene estetike. Ciklus posvećen ikonama pokazuje sa koliko dara i stvaralačke slobode autorka rešava zadati ikonografski obrazac. Odlikuju se estetskim vrednostima koje se ogledaju u harmoničnoj kompozcijii smislenom rasporedu boja.Ovu vrlo zahtevnu tehniku slikanja na svili Marija godinama usvršava, stvarajući široke kreativne mogućnosti izražavanja.Događaj će biti realizovan u skladu sa epidemiološkim preporukama i meramaprevencije protiv Kovida 19.

Izložba je otvorena do 31. marta 2021.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *