Obradom muzejskih fondova dokumentarne građe, zaštitom pokretnog kulturnog nasleđa, digitalizacijom dokumentacije iz domena delatnosti Ustanove i formiranjem digitalnog zapisa, bavi se u okviru stručnih muzejskih poslova dokumentarista. Na digitalizaciji radi i operater u procesu digitalizacije.

Formirani su dosijei: izložbi, manifestacija, fototeka, vizuelne i  hemerotečke građe. Čuvaju se Knjige Utisaka, različiti zapisnici i građa o istorijatu Muzeja rudarstva i metalurgije ”Bor” u Boru. Vodi se Ulazna Knjiga muzejskih predmeta Ustanove. U cilju zaštite kulturnog nasleđa vrši se unos podataka u jedinstveni informacioni sistem (IMUS), radi omogućavanja dostupnosti i širenju korisničke populacije. 

            Od osnivanja Muzeja, uporedo se razvijala i stručana biblioteka svojom koncepcijom i namenom. Godine  1995. muzejska biblioteka upisana je u Centralni registar biblioteka Republike Srbije, kao specijalna. Biblioteka  Muzeja ima oko 9500 publikacija iz oblasti društvenih nauka: arheologija, etnologija, istorija, istorija umetnosti; kao i fond iz prirodnih i tehničkih nauka vezanih za razvoj rudarsko-metalurške delatnosti.

 Osim stručnjaka i svih zaposlenih u Muzeju, bibliotečki fond mogu koristiti i druga zainteresovana lica. U biblioteci Muzeja korisnici mogu dobiti sve potrebne informacije iz domena napred navedenih oblasti.