Prvi predmeti koji se danas nalaze u Etnološkoj zbirci dospeli su u muzej tokom 1961. godine, a stručno su obrađeni 1962. godine. Reč je o muzealijama koje datiraju iz 19. veka i predstavljaju polaznu tačku zbirke, osnovane da prikuplja, obrađuje, deponuje i prezentuje predmete materijalne i nematerijalne kulture stanovnika Bora i seoskih sredina koja mu gravitiraju. Za dalji razvoj zbirke značajni su bili pokloni i otkupi, pomoću kojih se uvećavao fundus, u kome se danas nalazi preko 2.500 predmeta, raznovrsnih po materijalu i funkciji. Predmeti su razvrstani u sledeće zbirke: Odevanje, Nakit, Tekstilno pokućstvo, Rudarska oprema i alat, Posuđe, Keramika, Zanati, Muzički instrumenti, Kultni predmeti, Dečje igračke, kao i Zbirka orijentalnog pokućstva i Srpske građanske nošnje, koja je izložena u Konaku kneza Miloša u Brestovačkoj banji. Najveći broj predmeta deponovan je u Muzeju rudarstva i metalurgije, a reprezentativni primerci su izloženi na stalnim postavkama: “Istorijski razvoj rudarstva od praistorije do savremenog doba” i “Vlaški kutak”.