ИЗДАЊА

 

1968.

 • Никола Тасић, Злотска пећина – археолошко налазиште, Народни музеј Бор, 1968.

1970.

 • Томислав Пајић, Драган Ничић, Брестовачка бања у време кнеза Милоша, Народни музеј Бор, 1970.

1973.

 • Група аутора, Бор и околина I, прошлост и традиционална култура, Скупштина општине Бор и Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 1973.

1975.

 • Група аутора, Бор и околина II, природни услови, становништво, економски и друштвени развој, Скупштина општине Бор и Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 1975.
 • Живко Аврамовски, Трећи Рајх и борски рудник, Музеј рударства и металургије Бор, Бор,
 • Стојан Кесић, Слободан Босиљчић, Раднички покрет у Бору и околини (до 1941. године), Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 1975.

1979.

 • Томислав Пајић, Илија Јанковић, Споменици и спомен обележја из Народноослободилачког рата на територији општине Бор, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 1979.
 • Томислав Пајић, Илија Јанковић, ”Крв ће проливена к о сјеме рађат покољења нова, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 1979.
 • Душан Кабић, Мапа графика ”Крваво злато” Ђорђа Андрејевића Куна, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 1979.

1980.

 • Зборник радова, књ.1, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 1980.

 

1982.

 • Зборник радова, књ. 2, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 1982.
 • Борислав Јовановић, Рудна Глава – најстарије рударство бакра на Централном Балкану, Музеј рударства и металургије , Археолошки институт, Бор-Београд, 1982.
 • Василије Симић, Изградња Мајданпека и његово насељавање 1849 – 1857, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 1982.

1985.

 • I Уметничка колонија ”Бакар” Бор, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 1985.

1986.

 • Зборник радова, књ. 3/4, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 1986.
 • II Уметничка колонија ”Бакар” Бор, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 1986.

            1987.

 • III Уметничка колонија ”Бакар” Бор, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 1987.

1988.

 • IV Уметничка колонија ”Бакар” Бор, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 1988.

1989.

 • V Уметничка колонија ”Бакар” Бор, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 1989.

1990.

 • Група аутора, Археометалуршки локалитети у Србији, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 1990.
 • VI Уметничка колонија ”Бакар” Бор, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 1990.

1991.

 • Зборник радова, књ. 5/6, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 1991.
 • VII Уметничка колонија ”Бакар” Бор, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 1991.

1992.

 • VIII Уметничка колонија ”Бакар” Бор, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 1992.

1993.

 • IX Уметничка колонија ”Бакар” Бор, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 1993.

1994.

 • Емина Бранковић, Ускрс – народна веровања и обичаји у околини Бора, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 1994.
 • X Уметничка колонија ”Бакар” Бор, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 1994.

1995.

 • Ancient mining and metallurgy in Southeast Europe, international symposium, Donji Milanovac, may 20 – 25, 1990, Archaeological institute, Belgrade, Museum of Mining and Metallurgy, Bor, Bor – Belgrade 1995.
 • XI Уметничка колонија ”Бакар” Бор, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 1995.

1996.

 • XII Уметничка колонија ”Бакар” Бор, Музеј рударства и металургије Бор, Бор-Мајданпек, 1996.

1997.

 • Душица Николић, Античко гвоздено оруђе, музејске збирке 1, археологија, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 1997.
 • XIII Уметничка колонија ”Бакар” Бор, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 1997.

1998.

 • Татомир Вукановић, Речник древног рударства у земљама Централног Балкана XII – XVIII века, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 1998.
 • Емина Бранковић, Традиционално одевање Влаха од последњих деценија XIX века до савременог доба, музејске збирке 2, етнологија, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 1998.
 • Ђока Стаменковић, Злато и накит, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 1998.
 • XIV Уметничка колонија ”Бакар” Бор, Музеј рударства и металургије ”Бор”, Бор, 1998.

2000.

 • Емил Милошевић, Поклон, музејске збирке 3, Уметност, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 2000.
 • Ђока Стаменковић, Златарство – тајне заната – рецептуре процеси искуства, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 2000.
 • XV и XVI  Уметничка колонија ”Бакар” Бор, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 2000.

2001.

 • Сузана Мијић, Бачија архаична установа сточарења на Дубашници и Малинику, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 2001.
 • Ђока Стаменковић, Салма Антал, Рафинација злата и сребра – приручник за златаре, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 2001.
 • XVII Уметничка колонија ”Бакар” Бор, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 2001.

2002.

 • XVIII Уметничка колонија ”Бакар” Бор, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 2002.
 • Салма Антал, Милош Стаменковић, Топљење и ливење у златарству, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 2002.

2003.

 • Душица Николић, Сузана Мијић, Испирање злата од праисторије до XX века, музејске збирке 4, археологија-етнологија, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 2003.
 • Ђока Стаменковић, Милош Стаменковић, Машине и опрема у златарству, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 2003.
 • XIX Уметничка колонија ”Бакар” Бор, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 2003.

2004.

 • Јелена Милетић, Мапа графика ”Крваво злато” Ђорђа Андрејевића Куна, музејске збирке 5 – историја уметности, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 2004.
 • Душан Кабић, Бор као инспирација уметника, музејске збирке 6 – историја уметности, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 2004.
 • Душица Николић, Игор Јовановић, Археолошка истраживања Музеја рударства и металургије 1963-2004, необјављен материјал, музејске збирке 7, археологија, Музеј рударства и металургије Бор, 2004.
 • Група аутора, Бор и околина у праисторији, антици и средњем веку , Музеј рударства и металургије, Центар за археолошка истраживања и Филозофски факултет у Београду, Бор – Београд, 2004.
 • Ђока Стаменковић, Милош Стаменковић, Завршна обрада и одржавање накита, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 2004.
 • XX Уметничка колонија ”Бакар” Бор, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 2004.

2005.

 • XXI Уметничка колонија ”Бакар” Бор, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 2005.

2006.

 • Сузана Мијић, Традиционално одевање становништва у околини Бора, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 2006.
 • XXII Уметничка колонија ”Бакар” Бор, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 2006.
 • Сузана Мијић, Хлебови и ритуали, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 2006.

2007.

 • Сузана Мијић, Венчање у Бору и околини (1920-1955), Музеј рударства и металургје Бор, Бор, 2007.
 • XXIII Уметничка колонија ”Бакар” Бор, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 2007.
 • Зборник радова, књ. 7/9, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 2007.

2008.

 • Душан Кабић, Ликовна уметност у Бору 1900 – 2000. година, Музеј рударства и металургије Бор, Бор 2008.
 • XXIV Уметничка колонија ”Бакар” Бор, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 2008.

2009.

 • Драгана Игњатовић, Белешке у времену: Изложбена и издавчка делатност Музеја рударства и металургије ”Бор” у Бору 1961-2009, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 2009.
 • XXV Уметничка колонија ”Бакар” Бор, Музеј рударства и металургије ”Бор” Бор, Бор, 2009.

2010.

 • Данијела Матовић, Никола Граовац – мотиви из Бора, музејске збирке бр.8 – историја уметности, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 2010.
 • Зборник радова 10/12, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 2010.
 • XXVI Уметничка колонија ”Бакар” Бор, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 2010.

2011.

 • Душан Кабић, Данијела Матовић, Од класичног до савременог, музејске збирке 9 – историја уметности, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 2011.
 • Душан Кабић, Ликовна догађања у Бору од 1977. до 2007. године, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 2011.
 • XXVII Уметничка колонија ”Бакар” Бор, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 2011.
 • Слађана Ђурђекановић Мирић, Крваво злато 28 оргиналних дрвореза Ђ. Андрејевића – Куна, каталог, Музеј рударства и металургије Бор, Музеј Рудничко Таковског краја, Горњи Милановац, Бор, 2011.

2012.

 • Славољуб Гацовић, Романизација и Романско становништво Тимочке зоне од I до XVI века, књига I, Музеј рударства и металургије Бор, Ariadnae filum, Бор 2012.
 • Славољуб Гацовић, Романизација и Романско становништво Тимочке зоне од I до XVI века, књига II, Музеј рударства и металургије Бор, Ariadnae filum, Бор 2012.
 • Славољуб Гацовић, Романизација и Романско становништво Тимочке зоне од I до XVI века, књига III, Музеј рударства и металургије Бор, Ariadnae filum, Бор 2012.
 • Слађана Ђурђекановић Мирић, Меморијал Братислава Петровића, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 2012.
 • XXVIII Уметничка колонија ”Бакар” Бор, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 2012.

2013.

 • Зборник радова 13/15, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 2013.

2014.

 • Александар Капуран, Александар Булатовић, Игор Јовановић, Бор и Мајданпек: културна стратиграфија локалитата између Ђердапа и Црног Тимока, Археолошки институт Београд, Музеј рударства и металургије ”Бор” Бор, Београд – Бор 2014.

2015.

 • Група аутора, Бакарни рудних Свети Ђорђе, Музеј рударства и металургије ”Бор” Бор, 2015.
 • Уметничка колонија Бакар Бор, Музеј рударства и металургије ”Бор” Бор, 2015.
 • Данијела Матовић, Радислав Тркуља: запис о Бору, изложба слика,музејске збирке бр. 10, Музеј рударства и металургије, Бор 2015.

2016.

 • Зборник радова Музеја рударства и металургије Бор, књига 16/18, Музеј рударства и металургије Бор, 2016.
 • Драгана Игњатовић, Бор до 1941. године: избор из поклон збирке Томислава Пајића: документарна фотографија, Бор 2016.
 • Данијела Матовић, Дводимензионална скулптура,музејске збирке бр. 11, Музеј рударства и металургије ”Бор”, Бор 2016.
 • Данијела Матовић, Јарослав Кандић (1931-2004): Борска визија, музејске збирке бр. 12, Музеј рударства и металургије Бор, 2016.

2017.

 • Данијела Матовић, Милица Ружичић: борски пудинг,музејске збирке бр. 13, Музеј рударства и металургије Бор, 2017.
 • Данијела Матовић, Уметничка колонија Бакар: стална поставка савремене скулптуре у бронзи, Музеј рударства и металургије Бор, Бор 2017.
 • Сузана Мијић, Рударски идентитет Фрање Шистека: (Плзен, 1854 – Бор 1907), Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 2017.