Јавне набавке 2021. (архива)

Набавка услуга У17/21 (урамљивање слика) – завршена

Набавка добара Д-11.3/21 (материјал за конзервацију) – завршена

Набавка услуга У-15/21 (угоститељске услуге – преноћиште за археолошке сараднике) – завршена

Набавка услуга У-24/21 (архитектонско – дизајнерске услуге – пројекат) – завршена

Набавка услуга У-10/21 (лимарски радови на возилу Лада Нива)

Набавка добара Д-15/21 (опрема за културу – изложбене витрине) – завршена

Набавка добара Д-14/21 (опрема за културу – алуминијумски сандуци) – завршена

Набавка добара Д-13/21 (screen office завесе) – завршена

Набавка услуга У-21/21 (безбедност и здравље на раду) – завршена

Набавка услуга У-22/21 (противпожарна заштита) – завршена

Набавка услуга У-23/21 (контрола ПП апарата и хидраната) – завршена

Набавка услуга У-8/21 (сервисирање рачунара) – завршена