Конак Кнеза Милоша у Брестовачкој Бањи отворен је за посетиоце само по позиву. За информације и заказивање посета обратити се на тел. 060-6000-374