Конак Кнеза Милоша у Брестовачкој Бањи отворен је за посетиоце сваког дана

од 11 до 16 сати