КОНТАКТ

 

МУЗЕЈ РУДАРСТВА И МЕТАЛУРГИЈЕ БОР

Адреса:           Ул. Моше Пијаде 19, 19210 Бор, Србија

Телефон:       +381 30 423 560

e-mail:             muzejrim@mts.rs

PIB:                  100568080

Matični broj:  07130287

Broj računa:   840-473664-89, Uprava za trezor

 

Заказивање групних и школских посета, куповина музејских издања

Виолета Нешић, музејски водич

Телефон:       +381 60 6000390

e-mail:             violeta.i.nesic@gmail.com

 

 

ГАЛЕРИЈА УМЕТНИЧКЕ КОЛОНИЈЕ “БАКАР”

Адреса:           Ул. Милана Васића Перице 14, 19210 Bor, Србија

Телефон:        +381 30 422 268

 

КОНАК КНЕЗА МИЛОША

Адреса:           Брестовачка бања, 19210 Bor, Србија

Телефон:       +381 30 477 386