KONTAKT

 

MUZEJ RUDARSTVA I METALURGIJE BOR

Adresa:           Ul. Moše Pijade 19, 19210 Bor, Srbija

Telefon:       +381 30 423 560

e-mail:             muzejrim@mts.rs

PIB:                  100568080

Matični broj:  07130287

Broj računa:   840-473664-89, Uprava za trezor

 

Zakazivanje grupnih i školskih poseta, kupovina muzejskih izdanja

Violeta Nešić, muzejski vodič

Telefon:       +381 60 6000390

e-mail:             violeta.i.nesic@gmail.com

 

 

GALERIJA UMETNIČKE KOLONIJE “BAKAR”

Adresa:           Ul. Milana Vasića Perice 14, 19210 Bor, Srbija

Telefon:        +381 30 422 268

 

KONAK KNEZA MILOŠA

Adresa:           Brestovačka banja, 19210 Bor, Srbija

Telefon:       +381 30 477 386