МИСИЈА

 

Музеј рударства и металургије Бор је непрофитна установа комплексног типа у служби друштва, која је основана од стране општине Бор.

Прикупљајући, чувајући, документујући, изучавајући и презентујући музејске вредности свога окружења и сазнања о историјским контекстима њиховога настанка, Музеј се, као заштитник и интерпретатор историјских култура, брине о чување и унапређење културног наслеђа као и о ширењу општих културних вредности и испуњавању васпитно-образовних задатака.

Чувајући, штитећи и излажући предмете, спајајући угодно са корисним, Музеј презентује идеје и ствара доживљаје, служећи као извор знања и активни образовни и комуникацијски центар свога окружења. Тиме Музеј афирмише вредности Борског краја и њене изражене самобитне специфичности и популарзујући их доприноси општем развоју окружења.