СЛУЖБЕ

 

ДИРЕКТОР

Драгана Игњатовић
Радно место – в.д.  директора,
Академско звање – дипломирани историчар уметности
Стручно звање –виши кустос

СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ

Слађана Ђурђекановић Мирић

ЗБИРКА ТЕХНИЧКЕ БАШТИНЕ
Радно место – музејски саветник,
Академско звање – дипломирани историчар уметности
Стручно звање – музејски саветник

Сузана Мијић

ЕТНОЛОШКА ЗБИРКА
Радно место – музејски саветник,
Академско звање – дипломирани етнолог
Стручно звање – музејски саветник

Игор Јовановић

АРХЕОЛОШКА ЗБИРКА-ПРАИСТОРИЈСКИ ПЕРИОД
Радно место – виши кустос,
Академско звање – дипломирани археолог
Стручно звање – виши кустос

Данијела Матовић

УМЕТНИЧКА ЗБИРКА
Радно место – виши кустос,
Академско звање – дипломирани историчар уметности
Стручно звање – виши кустос

Душица Николић

АРХЕОЛОШКА ЗБИРКА -АНТИЧКИ ПЕРИОД И АНТИЧКА НУМИЗМАТИКА
Радно место – кустос,
Академско звање – дипломирани археолог
Стручно звање – кустос

Марија Јовичић

АРХЕОЛОШКА ЗБИРКА-СРЕДЊОВЕКОВНИ ПЕРИОД И СРЕДЊОВЕКОВНА НУМИЗМАТИКА
Радно место – кустос,
Академско звање – дипломирани археолог
Стручно звање – кустос

Драгана Игњатовић

ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Радно место – виши кустос,
Академско звање – дипломирани историчар уметности
Стручно звање – виши кустос

Небојша Димитријевић

КОНЗЕРВАЦИЈА/РЕСТАУРАЦИЈА
Радно место – конзерватор/рестауратор,
Академско звање – дипломирани инжењер металургије
Стручно звање – конзерватор

Виолета Нешић

ВОДИЧКА СЛУЖБА
Радно место – самостални водич Музеј рударства и металургије Бор и Конак кнеза Милоша у Брестовачкој Бањи,
Академско звање – струковни економиста
Стручно звање – самостални водич

Славиша Панчић

ВОДИЧКА СЛУЖБА
Радно место – самостални водич Галерије Бакар
Академско звање –
Стручно звање – самостални водич

Анкица Фајмоговић

ТЕХНИЧАР У МУЗЕЈСКОЈ ДЕЛАТНОСТИ
Радно место – виши техничар у музејској делатности,
Академско звање – средње образовање
Стручно звање – виши техничар

Дарко Босиоковић

ТЕХНИЧАР У МУЗЕЈСКОЈ ДЕЛАТНОСТИ
Радно место – техничар у музејској делатности
Академско звање – средње образовање
Стручно звање – техничар

Новица  Станковић

АРАНЖЕР ДЕКОРАТЕР
Радно место – аранжер декоратер,
Академско звање – средња образовање
Стручно звање – /

Рашел Комљеновић

БИБЛИОТЕКА
Радно место – књижњичар,
Академско звање – средње образовање
Стручно звање – књижњичар

ТЕХНИЧКЕ СЛУЖБЕ

Валентина Новаковић
Радно место – руководилац финансијско-рачуноводствених послова,
Академско звање – /

Бранка Бакић
Радно место –благајник,
Академско звање – средње образовање

Вишња Јовановић
Радно место – референт за јавне набавке-кадровске и административне послове,
Академско звање – средње образовање

Мирослав Васиљевић
Радно место – помоћни радник,
Академско звање – основно образовање

Неница Васиљевић
Радно место – чистачица,
Академско звање – основно образовање