ОРГАНИЗАЦИЈА СТРУЧНОГ РАДА

 

Своје активности Музеј рударства и металургије Бор реализује кроз рад две категорије служби:

 

Стручне службе

 • збирке
 • за документацију са библиотеком
 • за конзервацију/рестаурацију
 • техничари у музејској делатности
 • водичи
 • аранжер-декоратер

Техничке службе

 • Финансијско-рачуноводствени послови
 • Благајна
 • Служба јавних набавки – кадровски и административни послови
 • Помоћни радници
 • чистачице