СРЕДЊОВЕКОВНА ЗБИРКА

Средњовековна археолошка збирка садржи предмете који представљају материјалну културу једног дужег временском периода, од VI до XVI века, односно од ране Византије до периода турске доминације. Већина предмета у Музеј је доспела путем откупа и поклона, а само мали број археолошким ископавањима. Најзаступљенија врста предмета припада рударском алату и опреми из XIII и XIV века, односно, везује се за насељавање немачких рудара Саса у ове крајеве, као и за период турске власти (XV–XVI век). Поред рударског алата, Збирка садржи и поједине, изузетно лепе примерке средњовековног накита, оружја и предмете везане за култ и религију.Део Средњовековне збирке чини и богата Нумизматичка збирка, првенствено византијског чанкастог новца с краја XII и почетка XIII века и неколико примерака српског и европског новца из XIV и XVI века.