Srednjovekovna arheološka zbirka sadrži predmete koji predstavljaju materijalnu kulturu jednog dužeg vremenskom perioda, od VI do XVI veka, odnosno od rane Vizantije do perioda turske dominacije. Većina predmeta u Muzej je dospela putem otkupa i poklona, a samo mali broj arheološkim iskopavanjima. Najzastupljenija vrsta predmeta pripada rudarskom alatu i opremi iz XIII i XIV veka, odnosno, vezuje se za naseljavanje nemačkih rudara Sasa u ove krajeve, kao i za period turske vlasti (XV–XVI vek). Pored rudarskog alata, Zbirka sadrži i pojedine, izuzetno lepe primerke srednjovekovnog nakita, oružja i predmete vezane za kult i religiju.Deo Srednjovekovne zbirke čini i bogata Numizmatička zbirka, prvenstveno vizantijskog čankastog novca s kraja XII i početka XIII veka i nekoliko primeraka srpskog i evropskog novca iz XIV i XVI veka.