Umetnička zbirka ima preko 900 inventarisanih dela. Koncipirana je tako da na likovan način prati istorijski razvoj rudarstva i metalurgije. Sačinjavaju je skulpture, uljane slike na platnu i tvrdoj podlozi, akvareli, crteži, grafike, keramika i dr.

Takodje, u sastavu zbirke je i produkcija Umetničke kolonije „Bakar“ koja stvaralaštvom domaćih i inostranih autora prati razvoj savremene skulpture poslednjih decenija XX veka.

U okviru Umetničke zbirke izdvajaju se i nekoliko značajnih likovnih opusa, i to: mapa grafika „Krvavo zlato“ Djordja Andrejevića Kuna iz 1934. godine, grafike Emila Miloševića, dela Nikole Graovca iz 1953. godine, dela Jaroslava Kandića iz vremena izmedju 1960. i 1972. godine, borski opus Radislava Trkulje iz 1968. godine, kao i dela Bratislava Petrovića od 1985. do 2002. godine.