Tehnička zbirka godinom osnivanja (1993) i hronološkim periodom koji obuhvata (od 1769) je najmlađa muzejska zbirka sastoji se iz dva osnovna dela, unutar kojih postoje grupe predmeta. Godine 1996/97. je muzej, u saradnji sa Rudarsko topioničarskim basenom Bor i uz pomoć Opštine Bor, pokrenuo inicijativu zaštite i prezentacije predmeta tehničke kulture velikih dimenzija. Duž ulice Zeleni bulevar na ulazu u Bor izloženi su: jamska podgrada, utovarivač, vagoneti i bušilice, predmeti kojima je predstavljen rad u jami. Površinski kop je zastupljen parnom lokomotivom i kamionom-damperom.  Tu je i flotaciona mašina, a topionicu prezentuju vater-žaketna peć, više vrsta vagoneta i topionički lonac. Elektroliza ima dva eksponata, a Fabrika opreme i delova tri. Istražni radovi predstavljeni su tornjem za istražno bušenje, a prikazana je i bogata masivna sulfidna ruda. Izloženi su i parni valjak, manji bager, rudarsko okno, gume sa različitih tipova dampera i druge mašine.  

            Drugi deo zbirke čine predmeti tehničke kulture manjih dimenzija, fotografije i dokumentacija, koji se čuvaju ili izlažu u enterijeru. Za muzejsku specijalizaciju posebno značajni su predmeti nastali u proizvodnom procesu Rudarsko topioničarskog basena poput anode i katode bakra, poluga plemenitog metala,  kasa Francuskog društva borskih rudnika (težine tri tone), kao i kolekcija livačkih lonaca.