ЕТНОЛОШКА ЗБИРКА

Етнолошку збирку чини више од 2 000 предмета, који се хронолошки везују за  период  XVIII, XIX и XX века. Прве аквизиције потичу из 1962. године, када су  и постављени концепцијски темељи будућег рада, засновани на заштити, истраживању, интерпретацији и презентацији предмета карактеристичних за све сегменте живота мултикултурног и мултиконфесионалног  становништва Бора и околине.

Структура збирке  подразумева прецизно разврставање предмета у одговарајуће колекције, односно збирке предмета из различитих области:

 • Одевање
 • Текстилно покућство
 • Покућство
 • Музички инструменти
 • Керамика
 • Сточарство
 • Дечје играчке
 • Обредни хлебови – гипсане копије
 • Ликовна збирка
 • Култни предмети
 • Оријентална култура
 • Рударска опрема и алат
 • Занати

Етнолошка збирка се континуирано допуњује и обогаћује поклонима и откупима током теренских истраживања и у музеју.