ИСТОРИЈСКА ЗБИРКА

Историјски фонд сачињавају збирке: фотографије, разгледнице, писана грађа, меморијална грађа, одликовања, оружје, лични предмети, радна опрема и нумизматика.

  • Збирка фотографија је најбројнија и чини је више хиљада примерака, који углавном приказују рудник и погоне, од почетка XX века до наших дана. Фотографије су аутентичне, различитог формата, већином црно-беле. Најдрагоценији део су негативи на стакленим плочама из међуратног периода, са представом предузећа и насеља.
  • Разгледнице приказују Бор и друга места у Србији и иностранству. Значајан је албум црно-белих разгледница са мотивима из Француске до II светског рата.
  • Писана грађа, веома разноврсна, састоји се од разних аката ФДБР, полицијских и судских органа у старој Југославији, окупационих и послератних власти. Записници Среског, Месног и Градског НОО су извор првог реда о ратним и послератним приликама.
  • У збирци меморијалне грађе су писани искази учесника и савременика о радничком покрету и НОП-у.
  • Збирка одликовања садржи ратне споменице1912, 1913, 1915 и 1914 – 1918. и Медаљу добром стрелцу.
  • У збирци оружја су пушке и аутомат бораца НОВЈ, немачки шлемови, опасачи и надзорнички револвер.
  • Збирка личних предмета илуструје живот првасходно познатих људи, домаћу радиност, догађаје, обичаје и време. Од посебне важности су лични предмети Јевреја – логораша.
  • Радну опрему сачињавају разни алати и рударске бушилице, коришћени на радилиштима.
  • Нумизматика се састоји од кованог и папирног новца Краљевине Србије, старе Југославије, Недићеве Србије и ФНРЈ; и страног новца – румунског, бугарског и немачког.