УМЕТНИЧКА ЗБИРКА

Почетак систематског прикупљања и обраде предмета за Уметничку збирку везује се за први откуп Музеја и то мапе графика Крваво злато Ђорђа Андрејевића Куна 1951. године. Пратећи основну концепцију Музеја рударства и металургије, Уметничка збирка је првенствено обогаћивана делима која су инспирисана мотивима рудника и града Бора. У складу са тим збирка данас поседује велики број дела познатих аутора којима је овај мотив био главна инспирација. Kао најстарије и најрепрезентативније дело ове тематике јесте слика Адолфа Кауфмана Поглед на топионицу и Бор из 1911. године.Уметничку збирку сачињавају скулптуре, уљане слике на платну и тврдој подлози, акварели, цртежи, графике, керамика и друго.

Посебну целину ове збирке чини продукција Уметничке колоније Бакар, која стваралаштвом домаћих и иностраних аутора прати развој савремене скулптуре последњих деценија XX и почетка XXI века.