ADRESA:

ul. Moše Pijade 19, 19210 Bor

TELEFONI:

  • Centrala: 030-423-560
  • Finansije, knjigovodstvo i opšti poslovi: 030-424-963

mail: muzejrim@mts.rs