КОНАК КНЕЗА МИЛОША

 

 

Овај репрезентативни објекат из 19. века, грађевина која  је  по налогу  кнеза  Милоша Обреновића,  подигнута 1837. године у Брестовачкој Бањи данас представља интересантан пример грађанске архитектуре Милошевог доба.  Конак је једноставне конструкције и мирне фасаде без украса,  зидан  у бонруку,  са профилисаним гредама на угловима од храстовине, које имају декоративну и конструктивну функцију. Кров је био, све до 2005. године,  покривен ћерамидом, што се уклапало у стил градње времена из кога потиче. Прозори су  мали и узани и на њима се налазе завесе од призренске свиле. По дијагонали грађевине,  са северне стране, десно од улазних врата је доксат, а лево од излазних с јужне стане,  смештена је  мања оџаклија са  огњиштем.

 

Због свог историјског и архитектонског значаја, конак кнеза Милоша је  1949. године проглашен  спомеником културе .