Брестовачка бања у време кнеза Милоша

Музејска поставка, под називом „Брестовачка бања у време кнеза Милоша“, смештена је у репрезентативном објекту из 19. века, грађевини која  је  по налогу  кнеза  Милоша Обреновића,  подигнута 1837. године у Брестовачкој Бањи.
Овај објекат   данас представља интересантан пример грађанске архитектуре Милошевог доба.  Конак је једноставне конструкције и мирне фасаде без украса,  зидан  у бонруку,  са профилисаним гредама на угловима од храстовине, које имају декоративну и конструктивну функцију. Кров је био, све до 2005. године,  покривен ћерамидом, што се уклапало у стил градње времена из кога потиче. 

Прозори су  мали и узани и на њима се налазе завесе од призренске свиле. По дијагонали грађевине,  са северне стране, десно од улазних врата је доксат, а лево од излазних с јужне стане,  смештена је  мања оџаклија са  огњиштем.
Масивна улазна врата воде у велику правоугаону просторију. У том простору изложени су портрети значајних личности политичког, културног и друштвеног живота Србије, који су боравили у Брестовачкој Бањи као гости кнеза Милоша. Са обе стране су распоређене по две просторије у којима су смештене експозиције, које, условно можемо класификовати:

– реконструкција грађанске собе из прве половине 19. века;
– кнез Милош у Брестовачкој Бањи;
– елементи грађанског  костима у првој половини 19. века;
– елементи оријенталне културе (покућство, одевање).

Због свог историјског и архитектонског значаја, конак кнеза Милоша је  1949. године проглашен  спомеником културе.