Уметничка колонија "Бакар"

стална поставка савремене скулптуре у бронзи

Токове развоја савремене скулптуре у Србији током осамдесетих и деведесетих година XX и почетка XXI века обележила је и њена афирмација и продукција у оквиру постојања уметничке колоније Бакар Бор. У граду бакра 1985. године формирана је колонија са идејом стварања важног културног и уметничког пункта у овој средини. Идеја о њеном настанку уско је повезана са друштвеним и привредним околностима локалне средине, као и са свим условима и специфичностима које нуде материјали и постојећи производни процеси. Још од свог оснивања колонија је у свом уметничком раду базирана на обликовању скулптура путем ливења и ковања, а просторно-производна целина моћног индустријског комбината Рударско-топионичарског басена 

Бор предодређена је да постане стециште вајара и место израде скулптура у бронзи, бакру и месингу. У таквом контексту, пружајући оптималне услове за рад бројним ауторима из земље и иностранства, створена је изузетно значајна колекција савремене скулптуре која данас броји преко четиристотине врхунских остварења. Истоимену колекцију данас чине дела најразличитијих формата, почев од највећих која су намењена излагању у амбијенту јавног простора, до скулптура галеријског формата које се излажу на прегледима у оквиру сталне или тематске поставке у галерији Уметничке колоније Бакар.