Телефон за посетиоце: 060 6000 390      Радно време за посетиоце: понедељак – петак 08:30 – 19 сати; субота 09 – 13 сати

Телефон за посетиоце: 060 6000 390      Радно време за посетиоце: понедељак – петак 08:30 – 19 сати; субота 09 – 13 сати

Музејска документација

Музејска документација Музеја рударства и металургије садржи аналогне и дигиталне податке о музејској грађи која је стручно обрађена, идентификована, којој је одређено порекло и стање приликом прибављања. Музејска документације обухвата  документацију о делатности музеја, хемеротеку и архиву музеја. Редовно се уписују предмети у Књигу улаза коју води кустос документариста, као и Инвентарне књиге за сваку појединачну збирку коју воде кустоси одређених збирки.