Телефон за посетиоце: 060 6000 390      Радно време за посетиоце: понедељак – петак 08:30 – 19 сати; субота 09 – 13 сати

Телефон за посетиоце: 060 6000 390      Радно време за посетиоце: понедељак – петак 08:30 – 19 сати; субота 09 – 13 сати

Именик запослених
В.Д. ДИРЕКТОР
Драгана Игњатовић

direktor@muzejrudarstvaimetalurgije.rs

СТРУЧНИ МУЗЕЈСКИ ПОСЛОВИ:
Археолошка збирка:
Игор Јовановић

музејски саветник – археолог- Праисторијски период

praistorija@muzejrudarstvaimetalurgije.rs

Душица Николић

кустос археолог, Антички период и античка нумизматика

antika@muzejrudarstvaimetalurgije.rs

Етнологија:
Сузана Мијић

музејски саветник – етнолог

etnologija@muzejrudarstvaimetalurgije.rs

Уметничка збирка:
Данијела Матовић

виши кустос уметничке збирке

umetnicka@muzejrudarstvaimetalurgije.rs

Документација са библиотеком:
Драгана Игњатовић,

музејски виши документариста, 

dokumentarista@muzejrudarstvaimetalurgije.rs

Вишња Јовановић

оператер у процесу дигитализације

digitalizacija@muzejrudarstvaimetalurgije.rs

Конзервација и рестаурација:
Татјана Момировић

конзерватор/рестауратор

metal@muzejrudarstvaimetalurgije.rs

Анкица Фајмоговић

виши техничар у музејској делатности 

tekstil@muzejrudarstvaimetalurgije.rs

Дарко Босиоковић

техничар у музејској делатности,

drvo@muzejrudarstvaimetalurgije.rs

Педагошко-образовна делатност:
Драган Николић

музејски педагог

pedagog@muzejrudarstvaimetalurgije.rs

Виолета Нешић

самостални водич,

vodic@muzejrudarstvaimetalurgije.rs

Аранжирање и декорација:
Новица Станковић

аранжер – декоратер

dizajn@muzejrudarstvaimetalurgije.rs

Општи послови:
Финансијско рачуноводствени послови
Валентина Новаковић

руководилац финансијско-рачуноводствених послова

finansije@muzejrudarstvaimetalurgije.rs

Јавне набавке:
Марина Бузеј

стручни сарадник за јавне набавке – кадровске и административне послове

nabavke@muzejrudarstvaimetalurgije.rs

Помоћни послови:
Мирослав Васиљевић
Неница Васиљевић

помоћни радник, возач

чистачица