Зборник

  • Зборник радова Музеја рударства и металургије Бор, књига 1, Музеј рударства и металургије Бор, 1980.
  • Зборник радова Музеја рударства и металургије Бор, књига 2, Музеј рударства и металургије Бор, 1982.
  • Зборник радова Музеја рударства и металургије Бор, књига 3/4, Музеј рударства и металургије Бор, 1986.
  • Зборник радова Музеја рударства и металургије Бор, књига 5/6, Музеј рударства и металургије Бор, 1991.
  • Зборник радова Музеја рударства и металургије Бор, књига 7/9, Музеј рударства и металургије Бор, 2007.
  • Зборник радова Музеја рударства и металургије Бор, књига 10/12, Музеј рударства и металургије Бор, 2010.
  • Зборник радова Музеја рударства и металургије Бор, књига 13/15, Музеј рударства и металургије Бор, 2013.
  • Зборник радова Музеја рударства и металургије Бор, књига 16/18, Музеј рударства и металургије Бор, 2016.
  • Зборник радова Музеја рударства и металургије Бор, књига 19/21, Музеј рударства и металургије Бор, 2019.