Остала издања

1968.

Никола Тасић, Злотска пећина – археолошко налазиште, Народни музеј Бор, 1968.

1970.

Томислав Пајић, Драган Ничић, Брестовачка бања у време кнеза Милоша, Народни музеј Бор, 1970.

1973.

Група аутора, Бор и околина I, прошлост и традиционална култура, Скупштина општине Бор и Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 1973.

1975.

Група аутора, Бор и околина II, природни услови, становништво, економски и друштвени развој, Скупштина општине Бор и Музеј рударства и металургије Бор, Бор,1975.
Живко Аврамовски, Трећи Рајх и борски рудник, Музеј рударства и металургије Бор, Бор,
Стојан Кесић, Слободан Босиљчић, Раднички покрет у Бору и околини (до 1941. године), Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 1975.

1979.

Томислав Пајић, Илија Јанковић, Споменици и спомен обележја из Народноослободилачког рата на територији општине Бор, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 1979.
Томислав Пајић, Илија Јанковић, ”Крв ће проливена к о сјеме рађат покољења нова, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 1979.
Душан Кабић, Мапа графика ”Крваво злато” Ђорђа Андрејевића Куна, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 1979.

1982.

Борислав Јовановић, Рудна Глава – најстарије рударство бакра на Централном Балкану, Музеј рударства и металургије , Археолошки институт, Бор-Београд, 1982.
Василије Симић, Изградња Мајданпека и његово насељавање 1849 – 1857, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 1982.

1985.

I Уметничка колонија ”Бакар” Бор, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 1985.

1986.

II Уметничка колонија ”Бакар” Бор, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 1986.

  1987.

III Уметничка колонија ”Бакар” Бор, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 1987.

1988.

IV Уметничка колонија ”Бакар” Бор, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 1988.

1989.

V Уметничка колонија ”Бакар” Бор, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 1989.

1990.

Група аутора, Археометалуршки локалитети у Србији, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 1990.

VI Уметничка колонија ”Бакар” Бор, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 1990.

1991.

VII Уметничка колонија ”Бакар” Бор, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 1991.

1992.

VIII Уметничка колонија ”Бакар” Бор, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 1992.

1993.

IX Уметничка колонија ”Бакар” Бор, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 1993.

1994.

Емина Бранковић, Ускрс – народна веровања и обичаји у околини Бора, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 1994.

X Уметничка колонија ”Бакар” Бор, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 1994.

1995.

Ancient mining and metallurgy in Southeast Europe, international symposium, Donji Milanovac, may 20 – 25, 1990, Archaeological institute, Belgrade, Museum of Mining and Metallurgy, Bor, Bor – Belgrade 1995.

XI Уметничка колонија ”Бакар” Бор, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 1995.

1996.

XII Уметничка колонија ”Бакар” Бор, Музеј рударства и металургије Бор, Бор-Мајданпек, 1996.

1997.

Душица Николић, Античко гвоздено оруђе, музејске збирке бр. 1, археологија, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 1997.

XIII Уметничка колонија ”Бакар” Бор, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 1997.

1998.

Татомир Вукановић, Речник древног рударства у земљама Централног Балкана XII – XVIII века, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 1998.

Емина Бранковић, Традиционално одевање Влаха од последњих деценија XIX века до савременог доба, музејске збирке бр. 2, етнологија, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 1998.
Ђока Стаменковић, Злато и накит, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 1998.
XIV Уметничка колонија ”Бакар” Бор, Музеј рударства и металургије ”Бор”, Бор, 1998.

2000.

Емил Милошевић, Поклон, музејске збирке бр. 3, историја уметности, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 2000.
Ђока Стаменковић, Златарство – тајне заната – рецептуре процеси искуства, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 2000.
XV и XVI  Уметничка колонија ”Бакар” Бор, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 2000.

2001.

Сузана Мијић, Бачија архаична установа сточарења на Дубашници и Малинику, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 2001.
Ђока Стаменковић, Салма Антал, Рафинација злата и сребра – приручник за златаре, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 2001.
XVII Уметничка колонија ”Бакар” Бор, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 2001.

2002.

XVIII Уметничка колонија ”Бакар” Бор, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 2002.
Салма Антал, Милош Стаменковић, Топљење и ливење у златарству, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 2002.

2003.

Душица Николић, Сузана Мијић, Испирање злата од праисторије до XX века, музејске збирке 4, археологија-етнологија, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 2003.
Ђока Стаменковић, Милош Стаменковић, Машине и опрема у златарству, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 2003.
XIX Уметничка колонија ”Бакар” Бор, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 2003.

2004.

Јелена Милетић, Мапа графика ”Крваво злато” Ђорђа Андрејевића Куна, музејске збирке бр. 5, историја уметности, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 2004.
Душан Кабић, Бор као инспирација уметника, музејске збирке бр. 6, историја уметности, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 2004.
Душица Николић, Игор Јовановић, Археолошка истраживања Музеја рударства и металургије 1963-2004, необјављен материјал, музејске збирке бр.7, археологија, Музеј рударства и металургије Бор, 2004.
Група аутора, Бор и околина у праисторији, антици и средњем веку , Музеј рударства и металургије, Центар за археолошка истраживања и Филозофски факултет у Београду, Бор – Београд, 2004.
Ђока Стаменковић, Милош Стаменковић, Завршна обрада и одржавање накита, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 2004.
XX Уметничка колонија ”Бакар” Бор, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 2004.

2005.

XXI Уметничка колонија ”Бакар” Бор, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 2005.

2006.

Сузана Мијић, Традиционално одевање становништва у околини Бора, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 2006.
XXII Уметничка колонија ”Бакар” Бор, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 2006.
Сузана Мијић, Хлебови и ритуали, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 2006.

2007.

Сузана Мијић, Венчање у Бору и околини (1920-1955), Музеј рударства и металургје Бор, Бор, 2007.
XXIII Уметничка колонија ”Бакар” Бор, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 2007.

2008.

Душан Кабић, Ликовна уметност у Бору 1900 – 2000. година, Музеј рударства и металургије Бор, Бор 2008.
XXIV Уметничка колонија ”Бакар” Бор, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 2008.

2009.

Драгана Игњатовић, Белешке у времену: Изложбена и издавчка делатност Музеја рударства и металургије ”Бор” у Бору 1961-2009, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 2009.
XXV Уметничка колонија ”Бакар” Бор, Музеј рударства и металургије ”Бор” Бор, Бор, 2009.

2010.

Данијела Матовић, Никола Граовац – мотиви из Бора, музејске збирке бр.8, историја уметности, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 2010.
XXVI Уметничка колонија ”Бакар” Бор, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 2010.

2011.

Душан Кабић, Данијела Матовић, Од класичног до савременог, музејске збирке 9 – историја уметности, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 2011.
Душан Кабић, Ликовна догађања у Бору од 1977. до 2007. године, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 2011.
XXVII Уметничка колонија ”Бакар” Бор, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 2011.
Слађана Ђурђекановић Мирић, Крваво злато 28 оргиналних дрвореза Ђ. Андрејевића – Куна, каталог, Музеј рударства и металургије Бор, Музеј Рудничко Таковског краја, Горњи Милановац, Бор, 2011.

2012.

Славољуб Гацовић, Романизација и Романско становништво Тимочке зоне од I до XVI века, књига I, Музеј рударства и металургије Бор, Ariadnae filum, Бор 2012.
Славољуб Гацовић, Романизација и Романско становништво Тимочке зоне од I до XVI века, књига II, Музеј рударства и металургије Бор, Ariadnae filum, Бор 2012.
Славољуб Гацовић, Романизација и Романско становништво Тимочке зоне од I до XVI века, књига III, Музеј рударства и металургије Бор, Ariadnae filum, Бор 2012.
Слађана Ђурђекановић Мирић, Меморијал Братислава Петровића, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 2012.
XXVIII Уметничка колонија ”Бакар” Бор, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 2012.

2014.

Александар Капуран, Александар Булатовић, Игор Јовановић, Бор и Мајданпек: културна стратиграфија локалитата између Ђердапа и Црног Тимока, Археолошки институт Београд, Музеј рударства и металургије Бор, Београд – Бор 2014.

2015.

Група аутора, Бакарни рудних Свети Ђорђе, Музеј рударства и металургије ”Бор” Бор, 2015.
Уметничка колонија Бакар Бор, Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 2015.
Данијела Матовић, Радислав Тркуља: запис о Бору, изложба слика,музејске збирке бр. 10, историја уметности, Музеј рударства и металургије, Бор 2015.

2016.

Драгана Игњатовић, Бор до 1941. године: избор из поклон збирке Томислава Пајића: документарна фотографија, Бор 2016.
Данијела Матовић, Дводимензионална скулптура, музејске збирке бр. 11, историја уметности, Музеј рударства и металургије ”Бор”, Бор 2016.
Данијела Матовић, Јарослав Кандић (1931-2004): Борска визија, музејске збирке бр. 12, историја уметности, Музеј рударства и металургије Бор, Бор 2016.

2017.

Данијела Матовић, Милица Ружичић: борски пудинг,музејске збирке бр. 13, историја уметности, Музеј рударства и металургије Бор, 2017.
Данијела Матовић, Уметничка колонија Бакар: стална поставка савремене скулптуре у бронзи, Музеј рударства и металургије Бор, Бор 2017.
Сузана Мијић, Рударски идентитет Фрање Шистека: (Плзен, 1854 – Бор 1907), Музеј рударства и металургије Бор, Бор, 2017.
Данијела Матовић, Уметничка колонија Бакар: стална изложбена поставка савремене скулптуре у бронзи, Музеј рударства и металургије Бор, Бор 2018.
Слађана Ђурђекановић Мирић, Ђорђе Андрејевић Кун у Бору, Музеј рударства и металургије Бор, Бор 2018.
Данијела Матовић, Поклони и откупи: аквизиције Уметничке збирке Музеја Рударства и металургије, музејске збирке бр. 14, историја уметности, Музеј рударства и металургије Бор, Бор 2018.
Игор Јовановић, Душица Николић, Марија Јовичић, Каталог металних предмета из археолошке збирке Музеја рударства и металургије, Музеј рударства и металургије Бор, Бор 2018.

 2019.

Драгана Игњатовић, Траг у времену: деценија изложбене и издавачке делатности Музеја рударства и металургије 2009 – 2019, Музеј рударства и металургијеБор, Бор, 2019.

2020.

Радмила Влатковић и други, Милорад Антић Пирке: Портрети живота, монографија, Музеј рударства и металургије Бор, Бор 2020.
Ђорђе Одановић, Тендер: Колекција фотографија из рударско-топионичарског басена Бор, музејске збирке бр. 15, историја уметности, Музеј рударства и металургије Бор, Бор 2020.

2021.

Игор Јовановић, Бор и околина у бронзано и гвоздено доба у светлу новијих истраживања, Музеј рударства и металургије Бор, Бор

2022.

Сузана Мијић, Почетак и трајање: 120 година рударства у Бору, Музеј рударства и металургије Бор, Бор 2022.