ИСТОРИЈСКА ЗБИРКА

Историјска збирка

Обиман историјски фонд је већ крајем 1974. године попуњавало више хиљада различитих предмета, да би се у потоњим годинама њихов број константно повећавао. Фонд сачињавају збирке фотографија, писане грађе, одликовања, оружја, личних предмета и нумизматике.
Најбројнија је збирка фотографија и чини је више хиљада примерака који углавном приказују рудник, погоне, изглед борског насеља и његов живаљ од почетка 20. века до наших дана. Фотографије су аутентичне, различитог формата, већином црно-беле. Посебно значајан сегмент  чине негативи на стакленим плочама из међуратног периода.
Писана грађа, веома разноврсна, састоји се од различитих аката Француског друштва борских рудника, полицијских и судских органа из социјалистичке Југославије, као и окупационих  послератних власти.
Збирка одликовања садржи ратне споменице 1912, 1913,1915, и  1914-1918, и Медаљу добром стрелцу.
Збирку оружја сачињавају пушке и аутомат припадника НОВЈ, немачки шлемови, опасачи и надзорнички револвер.
У збирци личних предмета,  од нарочитог значаја су предмети  јеврејских логораша и знаменитих људи из Бора и околине.
Нумизматичку збирку попуњава ковани и папирни новац Краљевине Србије, Недићеве Србије, социјалистичке Југославије и страних новчаница.