Телефон за посетиоце: 060 6000 390      Радно време за посетиоце: понедељак – петак 08:30 – 19 сати; субота 09 – 13 сати

Телефон за посетиоце: 060 6000 390      Радно време за посетиоце: понедељак – петак 08:30 – 19 сати; субота 09 – 13 сати

Музејска библиотека

Од оснивања Музеја, упоредо се развијала и стручана библиотека својом концепцијом и наменом. Године  1995. музејска библиотека уписана је у Централни регистар библиотека Републике Србије, као специјална. Библиотека  Музеја има  публикације из области друштвених наука: археологија, етнологија, историја, историја уметности; као и фонд из природних и техничких наука везаних за развој рударско-металуршке делатности.  Осим стручњака и свих запослених у Музеју, библиотечки фонд могу користити и друга заинтересована лица, која могу добити и све потребне информације из домена  наведених области.