УМЕТНИЧКА ЗБИРКА

Уметничка збирка има преко 900 инвентарисаних дела. Конципирана је тако да на ликован начин прати историјски развој рударства и металургије. Сачињавају је скулптуре, уљане слике на платну и тврдој подлози, акварели, цртежи, графике, керамика и др.

Такође, у саставу збирке је и продукција Уметничке колоније „Бакар“ која стваралаштвом домаћих и иностраних аутора прати развој савремене скулптуре последњих деценија XX века.

У оквиру Уметничке збирке издвајају се и неколико значајних ликовних опуса, и то: мапа графика „Крваво злато“ Ђорђа Андрејевића Куна из 1934. године, графике Емила Милошевића, дела Николе Граовца из 1953. године, дела Јарослава Кандића из времена између 1960. и 1972. године, борски опус Радислава Тркуље из 1968. године, као и дела Братислава Петровића од 1985. до 2002. године.