Промоције

Значајну активност Музеја рударства и металургије представља издавачка делатност. Прва публикација издата је 1968. године и до данас је објављено више десетина каталога изложби, књига и периодика. Промоције музејских издања одржаване су у самој установи, као и у другим културним институцијама широм земље.