ЗБИРКА ТЕХНИЧКЕ БАШТИНЕ

Збирка техничке баштине

Техничка збирка годином оснивања (1993) и хронолошким периодом који обухвата (од 1769) је најмлађа музејска збирка састоји се из два основна дела, унутар којих постоје групе предмета. Године 1996/97. је музеј у сарадњи са Рударско топионичарским басеном Бор и уз помоћ Општине Бор, покренуо иницијативу заштите и презентације предмета техничке културевеликих димензија. Дуж улице Зелени булевар на улазу у Боризложени су: јамска подграда, утоваривач, вагонети и бушилице, предмети којима је представљен рад у јами. Површински коп је заступљен парном локомотивом и камионом-дамперо. Ту је и флотациона машина, а топионицу презентује ватер-жакетна пећ, више врста вагонета и топионички лонац. Електролиза има два експоната, а Фабрика опреме и делова три. Истражни радови представљени суторњем за истражно бушење, а приказана је и богата масивна сулфидна руда. Изложени су и парни ваљак, њмањи багер, рударско окно, гуме са различитих типова дампера и друге машине.
Други део збирке чине предмети техничке културе мањих димензија, фотографије и документација, који се чувају или излажу у ентеријеру. За музејску специјализацију посебно значајни су предмети настали у производном процесуРударско топионичарског басена попут аноде и катоде бакра, полуга племенитих метала, каса Француског друштва борских рудника (тежина три тоне), као и колекција ливачких лонаца.