Телефон за посетиоце: 060 6000 390      Радно време за посетиоце: понедељак – петак 08:30 – 19 сати; субота 09 – 13 сати

Телефон за посетиоце: 060 6000 390      Радно време за посетиоце: понедељак – петак 08:30 – 19 сати; субота 09 – 13 сати

Дигитализација

Музеј рударства и металургије спроводи дигитализацију, ради заштите музејске грађе, превођењем из аналогне у дигиталну форму. Дигитализација се спроводи у циљу заштите културног наслеђа, лакшој доступности и ширењу корисничке популације. Врши се и унос података у јединствени информациони систем за музеје.