Конзервација и рестаурација

Конзерваторска радионица формирана је 1986. године и била је једна од ретких у музејима у унутрашњости земље. У току четрдесетогодишњег рада, одељења за конзервацију, у Борском музеју третирано је преко 3000 предмета, највише од керамике, текстила, дрвета и метала, а целокупни музејски фонд подвргнут је контроли стања сачуваности.
Конзервација и рестаурација у мисији заштите културних добара обухвата три фазе: испитивања стања и особине материјала музејског предмета, конзерваторско-рестаураторске интервенције, обезбеђивање услова за чување предмета у депоима и у изложбеним просторијама.
Да бисмо илустровали рад конзерватора у Борском музеју, изабрали смо предмете из различитих епоха и од различитих врста материјала, оне које својом наменом оджавају музејску специјализацију, а естетским карактеристикама плене пажњу.