Телефон за посетиоце: 060 6000 390      Радно време за посетиоце: понедељак – петак 08:30 – 19 сати; субота 09 – 13 сати

Телефон за посетиоце: 060 6000 390      Радно време за посетиоце: понедељак – петак 08:30 – 19 сати; субота 09 – 13 сати

Финансијски планови архива

Допуна ФП за 2023. текућа резерва
Допуна ФП за 2023. текућа резерва
Измене ФП за 2023. текућом резервом
Измене и допуне ФП за 2023. другим ребалансом
Измене и допуне ФП за 2023. првим ребалансом
Допуна финансијског плана за 2023. годину
Финансијски план за 2023. годину
Предлог финансијско плана за 2023. год. са пројекцијама за 2024. и 2025. годину
Финансијски план за 2022. - измене и допуне
Финансијски план за 2021. - измене и допуне