Телефон за посетиоце: 060 6000 390      Радно време за посетиоце: понедељак – петак 08:30 – 19 сати; субота 09 – 13 сати

Телефон за посетиоце: 060 6000 390      Радно време за посетиоце: понедељак – петак 08:30 – 19 сати; субота 09 – 13 сати

Извештаји

Извештај о јавним набавкама на које се не примењује ЗЈН за 2023.годину
Извештај о јавним набавкама на које се не примењује ЗЈН за 2022.годину
Извештај о јавним набавкама на које се не примењује ЗЈН за 2021.годину