ЕТНОЛОШКА ЗБИРКА

Етнолошка збирка

Први предмети који се данас налазе у Етнолошкој збирци доспели су у музеј током 1961. године, а стручно су обрађени 1962. године. Реч је о музеалијама које датирају из 19. века и представљају полазну тачку збирке, основане да прикупља, обрађује, депонује и презентује предмете материјалне и нематеријалне културе становника Бора и сеоских средина која му гравитирају. За даљи развој збирке значајни су били поклони и откупи, помоћу којих се увећавао фундус, у коме се данас налази преко 2.500 предмета, разноврсних по материјалу и функцији. Предмети су разврстани у следеће збирке: Одевање, Накит, Текстилно покућство, Рударска опрема и алат, Посуђе, Керамика, Занати, Музички инструменти, Култни предмети, Дечје играчке, као и Збирка оријенталног покућства и Српске грађaнске ношње, која је изложена у Конаку кнеза Милоша у Брестовачкој бањи. Највећи број предмета депонован је у Музеју рударства и металургије, а репрезентативни примерци су изложени на сталним поставкама: “Историјски развој рударства од праисторије до савременог доба” и “Влашки кутак”.