СРЕДЊОВЕКОВНА ЗБИРКА

Средњовековна збирка

Средњовековна археолошка збирка садржи предмете који представљају материјалну културу једног дужег временском периода, од VI до XVI века, односно од ране Византије до периода турске доминације. Већина предмета у Музеј је доспела путем откупа и поклона, а само мали број археолошким ископавањима. Најзаступљенија врста предмета припада рударском алату и опреми из XIII и XIV века, односно, везује се за насељавање немачких рудара Саса у ове крајеве, као и за период турске власти (XV–XVI век). Поред рударског алата, Збирка садржи и поједине, изузетно лепе примерке средњовековног накита, оружја и предмете везане за култ и религију.Део Средњовековне збирке чини и богата Нумизматичка збирка, првенствено византијског чанкастог новца с краја XII и почетка XIII века и неколико примерака српског и европског новца из XIV и XVI века.